Sundholmen 3, Ön, Limhamn
Bostäder, tredje och sista etappen inom kvarteret Sundholmen med ca 100 bostäder.
2013-

Beställare: Sundprojekt AB
Skeden: detaljplan/systemhandlingar

Meny