Spritfabriken, Sjöbo
Bostäder/centrumverksamhet, planområde med ca 450 bostäder
2017-

Artikel från Ystad Allehanda (oktober 2018)

Beställare: Sigma Civil/Sjöbo Kommun
Skeden: detaljplan

Meny