Södra Nyhamnen
Stadsbyggnad
2014-

Beställare: Vasakronan
Förtätningsanalys över södra delen Nyhamnen med blandad bebyggelse.

Meny