Södra Brunnshög, Lund
2016
Bostäder, förslag med 53 lägenheter.

Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB
Skeden: parallellt uppdrag

Meny