Skanör paviljong
Handel, paviljong för försäljning av blommor på Skanörs nya torg.
2016

Beställare: Vellinge Exploaterings AB
Skeden: bygglov/bygghandlingar

Meny