Sandby Backe, Södra Sandby
Bostäder, planområde med ca 250 bostäder
2017-

Beställare: LKF
Skeden: detaljplan

Meny