Riddersvik, Hässelby, Stockholm
2014-
Bostäder, vinst i markanvisningstävling med 150 bostäder.

Beställare: Ikano Bostad AB
Skeden: detaljplanearbete

Meny