Parken 4, Västra Hamnen, Malmö
Bostäder
193 lägenheter samt 1 lokal
2019 –

Beställare: Ikano Bostad AB
Skeden: detaljplan/bygglov/systemhandlingar

Meny