Parken 1, Västra Hamnen, Malmö
Bostäder, första kvarteret i området Parken innehållande 166 bostäder, 4 avdelningars förskola samt lokaler.
2012-2016

Beställare: Ikano Bostad AB
Skeden: detaljplan/bygglov/systemhandlingar

Meny