Norra Bunkeflostrand
Vinst i parallellt skissuppdrag för Malmö Stad i samarbete med Magnolia Bostad, JM och PEAB Bostad.

Vidare planuppdrag öster om Kalkbrottsgatan med ca 1200 bostäder.

Beställare: Magnolia Bostad

2019 –

Illustrationsplan: Landskapsgruppen

Utgångspunkten i förslaget är att ta tillvara områdets befintliga kvaliteter – det vilda i väster och det mer kultiverade i öster – genom en bebyggelsestruktur i harmoni med naturen. Bebyggelsen orienterar sig längs en organiskt utformad bygata som löper i öst-västlig riktning. Husens placering och utformning bildar på den östra delen ett pärlband av gröna mindre entrétorg som blir till gemensamma mötesplatser för området. Entrétorgen kopplar genom portiker mellan husen till den omgivande naturen som omfamnar bebyggelsen. På den västra sidan är den vilda naturen ständigt närvarande – ovanför, mellan och under husen. Förslaget innebär en utökad tillgänglighet till både ny spännande bebyggelse samt en variation av gröna och rekreativa parkrum.

Meny