Måsen 21, Lund
Bostäder, förtätningsprojekt på Väster i Lund med ca 110 bostäder.
2014-

Beställare: Veidekke Bostad AB

Markplan: Landskapsgruppen

Meny