Kv Pedalvagnen, Norra Sorgenfri, Malmö
Bostäder, halvt kvarter med 53 lägenheter
2011-2017

Beställare: MKB Fastigheter AB
Skeden: detaljplan/bygglov/systemhandlingar/bygghandlingar

Meny