Ofelia, Elinegård, Limhamn
Bostäder, kvarter med 65 bostadsrätter
2012-2016

Beställare: Ikano Bostad AB
Skeden: detaljplan/bygglov/systemhandlingar

Meny