Kv Hordaland, Västra Hamnen, Malmö
P-hus (och framtida kontorshus)
2013-

Beställare: Wihlborgs
Skeden: detaljplan/bygglov/systemhandlingar/bygghandlingar

Meny