Kv Hemvistet 1, Hyllie, Malmö
Bostäder, kvarter med 106 lägenheter
2014-

Beställare: MKB Fastighets AB
Skeden: detaljplan/bygglov/systemhandlingar

Meny