Kv Hanna, Burlöv
Markanvisningstävling för HSB
Bostäder, kontor och lokaler
2020

Vår vision är att kvarteret ska skapa en välkomnande entré till Burlöv. Genom att tillföra ett innehållsrikt kvarter med transparens och nya flöden mellan torg, gaturum och omgivning skapas möjligheter för en levande stadsdel med tydligt definierade stadsrum. En hög rumslig kvalitet genomsyrar hela projektet, från den enskilda bostaden till kvarterets gemensamma ytor och inte minst i mötet med kvarterets omgivning. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska – med lyhördhet för platsens DNA – ge en helt ny vitalisering till kvarteret och dess omgivning.

Meny