Kv Gjuta & Smida, Kv Gjuteriet 17, Limhamn
Bostäder, kvarter med 133 lägenheter
2014-

Beställare: Ikano Bostad AB
Skeden: detaljplan/bygglov/bygghandlingar

Meny