Kv Atleten, Hyllie, Malmö
Bostäder, kvarter med 123 lägenheter
2017-

Beställare: HSB/NCC
Skeden: bygglov/systemhandlingar/bygghandlingar

Bilder: HSB

Meny