Hamnoasen, Kv Havsörnen, Landskrona
Bostäder, del av kvarter med 16 lägenhet och 10 parhus.
2014-2017

Publicerat i tidskriften Arkitektur (November 2018).

Vinnare av Region Skånes arkitekturpris 2018.

Vinnare av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Stadsbyggnadspris 2019.

https://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/priser-och-stipendier1/skanes-arkitekturpris1/

Beställare: Nyhamnen Bostad AB
Skeden: Bygglov/Bygghandlingar

Foto: Stadstudio

Meny