Ellstorp
2020 –

Beställare: HSB, MKB och Heimstaden
Detaljplan med ca 700 bostäder.

Meny