Desire – Infrakultur
Utställning på Form och Designcenter i Malmö
Sveriges Arkitekter
2018

Vår vision är att sammanfläta infrastruktur och kultur i Hamnparken på Nyhamnen. I en kulturterminal möts Köpenhamnsmetro, konstmuseum, kryssningsbåtar, teater, båtbuss mm och skapar mötesplatser och ett rikt kulturliv i vardagen. Parallellt etableras nya rörelsestråk för att tillgängliggöra området. Genom ett system av bryggor och broar i vattenrummet bildas en flytande stadsdel. På så sätt förtätas endast vattenrummet i väntan på att förutsättningarna för utbyggnad på mark utreds. Successivt övergår temporära lösningar till en permanent struktur som bildar en unik stadsdel i vattnet och kopplar samman Nyhamnen med Västra Hamnen och centrala Malmö.

Meny