Bjärred Centrum
Bostäder, förslag med 44 lägenheter samt 14 radhus.
2016

Beställare: OBOS
Skeden: markanvisningstävling

Meny