Jordholmen, Västra Ingelstad, Vellinge
Bostäder, två kvarter med 78 lägenheter vid Västra Ingelstads station. Vinst i markanvisningstävling.
2015-2018

Beställare: Vellingebostäder
Skeden: bygglov/systemhandlingar/bygghandlingar

Bild: Visualisera

Meny